CONDITII DE PARTICIPARE LA PROGRAMELE ARCHITRAVEL.RO

 

1. MOTIV

În turele de arhitectură pe care le inițiem avem ocazia unică de a întra în locuri inedite: de la locuințe private și hoteluri, la spații de birouri, linii de producție în fabrici sau șantiere în lucru. Acest lucru este făcut posibil de către profesioniști dedicați, oameni de afaceri sau chiar simpli cetățeni; iar singurul lucru care îi motivează să ne deschidă ușile este că au încrederea că aceste vizite și discuții vor da tinerilor arhitecți și studenți o șansă pentru o mai bună educație profesională.

 

Astfel, motivul de participare la ture trebuie să fie la fel de puternic. Participanții au datoria de a studia din timp obiectivele de vizită (programul arhitectural, profilul investitorului și al biroului de arhitectură ș.a) și de a participa activ la dialogul cu gazdele. Este important de menționat că o simplă curiozitate pentru notorietatea unei clădiri nu este suficientă.

 

Pentru a asigura îndeplinirea misiunii asociației, Architravel are obligația de a îi exclude din ture pe cei care dau dovadă în mod consistent de pasivitate sau lipsă de interes pentru obiectul vizitei.

2. DISCIPLINĂ

a. Participanții la programele Asociației Architravel se obligă sa respecte programele orare și itinerariile indicate. Asociația Architravel nu are obligația de a astepta după persoane care întarzie de la orele stabilite în program.

b. Participanții în programele Asociației Architravel trebuie să arate un comportament decent, adecvate statutului academic sau profesional.

c. Este interzisă consumarea băuturilor alcoolice sau a drogurilor anterior sau în timpul turelor. Asociația Architravel nu este responsabilă pentru acțiunea participanților în stare de ebrietate sau a celor sub influența drogurilor și își rezervă dreptul de a îi exclude pe aceștia din program.

3. GRIJA PENTRU CLĂDIRI ȘI LUCRURI

a. Participanții pot intra în spațiile private date în folosință doar cu botoșei medicali de unică folosință.

 

b. Participanții la programele Asociației Architravel se fac direct responsabili de orice deteriorari și distrugeri aduse intentionat sau accidental clădirilor sau monumentelor arhitecturale ce se vizitează.

 

c. Participanții la programele Architravel se obligă la bună păstrare și folosire a autocarelor și a locurilor de cazare. Participantul la program se face responsabil de orice deteriorari/distrugeri aduse voit sau nevoit autocarului/hotelului și își asumă plata amenzilor.

4. PARTICIPARE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

a. Accesul în cladiri vechi sau pe șantiere se face pe proprie răspundere.


b. Accesul pe șantiere se face doar cu cască de protecție


c. Participanții la programele Asociației Architravel folosesc uneltele de lucru pe propria raspundere. Asociația Architravel nu răspunde de accidentele de muncă în timpul programelor sale.

d. Asociația Architravel nu răspunde pentru îmbolnăvirea sau accidentarea participanților în timpul programelor sale iar orice costuri medicale vor fi suportate de către participant. Participanții sunt responsabili de încheierea asigurării medicale pentru programe ce se desfașoară în străinătate.

5. MINORI

Minorii pot participa la programele Asociației Architravel doar cu acordul scris al părinților sau sub însoțirea a unuia dintre părinți. 

6. DISPOZIȚIE FINALĂ

Asociația Architravel își rezervă dreptul de a refuza oricarei persoane înscrierea și participarea la programele sale, dacă există un motiv întemeiat pentru aceasta.

Parteneri

Facultatea de Arhitectură și Urbanism Cluj-Napoca

 

 

 

.

PARTENERI MEDIA

Arhitext

 

 

 

arhipura

2 % PENTRU ARCHITRAVEL

Echipa noastră vă mulțumește pentru sprijin!

 

Descarcă formularul 230 pentru Asociația Architravel

Descarcă instrucțiunile de completare ale formularului 230